Εάν επιθυμείτε να απευθύνετε κάποια ερώτηση ή παρατήρηση σχετικά με την ιστοσελίδα αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε μας ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το παρακάτω έντυπο.

Εάν επιθυμείτε να σας αποσταλούν φυλλάδια, έντυπο ενημερωτικό υλικό ή απαντητική επιστολή, μην ξεχάσετε να αναφέρετε την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Εκτός ωραρίου δεν γίνεται επεξεργασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Έντυπο

    * Συμπληρώνονται υποχρεωτικά*
Εγκαταλείπετε την, βελτιστοποιημένη για κινητά, σελίδα της γερμανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας.