Προστασία δεδομένων

Δήλωση σχετικά με τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Κάθε φορά που ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών και κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση σε κάποιο αρχείο, η διαδικασία αυτή τυγχάνει προσωρινής επεξεργασίας και αποθήκευσης σε ένα αρχείο συμβάντων (log file).

Κάθε στοιχείο δεδομένων καθίσταται «ανώνυμο» πριν από την αποθήκευσή του αλλάζοντας τη διαδικτυακή του διεύθυνση (IP-address).

Ειδικότερα, κάθε φορά που κάποιος χρήστης αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών αποθηκεύονται τα εξής στοιχεία:

  • Η «ανώνυμη» διαδικτυακή του διεύθυνση (IP-address)
  • Ημερομηνία και ώρα
  • Η ιστοσελίδα ή το αρχείο, στο οποίο απέκτησε πρόσβαση ο χρήστης
  • Ο όγκος των διαβιβαζόμενων δεδομένων
  • Ειδοποίηση εάν η διαδικασία υπήρξε επιτυχής

Τα δεδομένα αυτά αξιολογούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη συνέχεια διαγράφονται.

Δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και δεν διαβιβάζονται προς τρίτους.

Κατά την πρόσβαση στην εκάστοτε ιστοσελίδα ενεργοποιούνται τα λεγόμενα προσωρινά «transient cookies» που διευκολύνουν την πλοήγηση. Τα cookies αυτά δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα και απενεργοποιούνται μετά την εγκατάλειψη του συγκεκριμένου ιστότοπου. Δεν χρησιμοποιείται καμία τεχνολογία όπως Java applets ή activeX controls που να επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικτυακής συμπεριφοράς του χρήστη.

Οι ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δηλώνονται στο πλαίσιο ερευνών ή παραγγελίας ενημερωτικού υλικού, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αλληλογραφία και την αποστολή του υλικού προς τον χρήστη.

Ο εντεταλμένος για ζητήματα προσωπικών δεδομένων της Πρεσβείας των Αθηνών είναι ο κύριός Andreas Kehrbach.

Οδηγίες χρήσης της ιστοσελίδας

Τα περιεχόμενα του δικτυακού αυτού τόπου αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού. Τα περιεχόμενά του ελέγχονται διεξοδικά ως προς την ορθότητα, επικαιρότητα, πληρότητα και σαφήνειά τους. Τα περιεχόμενα των σελίδων του ενημερώνονται συνεχώς. Παρά ταύτα ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

Εγκαταλείπετε την, βελτιστοποιημένη για κινητά, σελίδα της γερμανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας.