Θέλετε να εργαστείτε στο γερμανικό κοινοβούλιο;
(© Thomas Imo/photothek)
Θέλετε να εργαστείτε στο γερμανικό κοινοβούλιο;

Εάν προέρχεστε από την Κεντρική, την Ανατολική ή τη Νότια Ευρώπη, από τη Γαλλία, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή τον αραβικό χώρο, μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS) για πέντε μήνες τις εργασίες της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής, ενώ για τρεις από αυτούς τους μήνες θα μπορέσετε να εργαστείτε σε βουλευτικό γραφείο.

Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία (IPS)
(© Deutscher Bundestag/Achim Melde)
Η Ομοσπονδιακή Κάτω Βουλή χορηγεί κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου περίπου 120 υποτροφίες για νέους πτυχιούχους απόφοιτους πανεπιστημίων από 41 κράτη. Το πρόγραμμα διαρκεί κάθε χρόνο από την 1η Μαρτίου έως την 31η Ιουλίου.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής. 

Οι στόχοι του είναι:

  • Η προώθηση των σχέσεων μεταξύ της Γερμανίας και των συμμετεχόντων κρατών
  • Η εδραίωση των δημοκρατικών αξιών και της ανεκτικότητας
  • Η κατανόηση για την πολιτισμική ποικιλομορφία
  • H διασφάλιση της ειρηνικής συμβίωσης στον κόσμο.

Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις. Η προεπιλογή γίνεται από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι οα κληθούν το φθινόπωρο/χειμώνα του 2017 για μία προσωπική συνέντευξη. Μία επιτροπή της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής προβαίνει στην τελική επιλογή με βάση τα γλωσσικά, επαγγελματικά, κοινωνικά και διαπολιτισμικά προσόντα των υποψηφίων.

Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων από την Ελλάδα είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

International Parliamentary Scholarships

Για τυχόν ερωτήσεις παρακαλώ απευθυνθείτε:

Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας
International Parlamentary Scholarship
Καραολή & Δημητρίου 3
106 75 Κολωνάκι – Αθήνα

Τηλ.: (+30) 210 72 85 111
Φαξ: (+30) 210 72 85 335

E-Mail: athen%27%diplo%27%de,info

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

E-Mail: athe%27%diplo%27%de,pol-100

Γλαβίνας: «Θέλω να μάθω πως λειτουργεί ένα καλό κοινοβούλιο»

Ο Θανάσης Γλαβίνας από την Ελλάδα

Ο Θανάσης Γλαβίνας γνωρίζει καλά τη ζωή ενός βουλευτή. Μπροστά του έχει τώρα μια όχι λιγότερο ενδιαφέρουσα περίοδο. Ο Θανάσης Γλαβίνας ολοκληρώνει την πρακτική του άσκηση στην Ομοσπονδιακή Κάτω Βουλή στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS). Από την 1η Απριλίου εργάζεται στο γραφείο του Burkhard Lischka (SPD).

Ο Θανάσης Γλαβίνας από την Ελλάδα ολοκληρώνει την πρακτική του άσκηση στην Ομοσπονδιακή Κάτω Βουλή ως υπότροφος της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS)

Εγκαταλείπετε την, βελτιστοποιημένη για κινητά, σελίδα της γερμανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας.